Elektrik, İnternet, Kamera, Telefon !

Gelişen teknoloji, insan hayatını her anlamda kolaylaştırmaya devam ediyor.

İnternet ve haberleşme ürünlerinin, artık zorunlu ihtiyaç olması bizleri de yeni ürünleri müşterilerimizin hizmetine sunmaya itiyor.

Kırsal alanlarda, büyük öneme sahip olan kablosuz ürünler bu anlamda ön plana çıkıyor.

Peki biz 1 metre bile kablo çekilemeyen kırsal kesimlerde, sizlere neler sunuyoruz ?

  • Güneş enerji panelleri ile elektrik üretimi
  • Uydu internet ile hızlı ve mobil çevrimçine erişim.
  • Kablosuz Wi-Fi aktarıcalar ile birden fazla noktaya data ve telefon hattı aktarımı.
  • IP Kamera sistemi ile bahçe, tarla, şantiye, maden ocağı gibi konumları izleyebilme.
  • IP alarm sistemi sayesinde, yangın, su baskını, hırsızlık gibi olumsuzluklara karşı anlık bildirimler.
  • GSM hatlarının kapsama alanı dışında kalsanız dahi, sabit telefon hizmeti.
  • Kablo maliyetleri sıfıra iniyor. Tüm ürünler endüstriyel olması sebebi ile bulunduğu yerden sökülüp, başka lokasyonlara da taşınabilir.

             Güneş enerji panellerinin ürettiği elektrik binaya veriliyor. Uydudan alınan internet sinyali diğer uzaktaki lokasyonlara 5 GHZ radio link cihazları ile kablosuz olarak transfer ediliyor. Tek internet üzerinden, data, telefon ve güvenlik sistemleri gerçek zamanlı çalışabiliyor.
           

             Güneş enerjisikaynağı güneş olan ısı ve parlak ışıktır. Güneş’in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır. Güneş’in yüzeyinde güneş radyasyonunun yoğunluğu yaklaşık 6,33 x 107 W/m2dir.[1] Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 (Watt/m2) değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin Dünya’ya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Türkiye ve Güneş enerjisi

Türkiye’de güneş enerjisi

Türkiye Dünya üzerinde 36o-42o kuzey enlemleri ve 26o-45o doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık ortalama Güneş Işınımı 1303 kWh/m2yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2,623 saattir. Bu rakam günlük 3.6 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7.2 saat, toplamada ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. 9.8 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) ısıl uygulamalara olmak üzere yıllık 26.2 milyon TEP enerji potansiyeli mevcuttur. Yılın 10 ayı boyunca teknik ve ekonomik olarak ülke yüzölçümünün %63’ünde ve tüm yıl boyunca %17’sinden yararlanılabilir.

Termal Güneş enerjisi kullanım miktarı 2007 verilerine göre Türkiye’deki kurulu güç 7,105 MWth (th:termal) ve 10,150,000 m²’dir. Bu sıralama içinde Türkiye 10 milyon m² kurulu Güneş kollektörleri ile son derece iyi bir yerde bulunmaktadır.

Fotovoltaik Güneş enerjisi kullanım miktarı 2009 verilerine göre 4MW değerine ulaşmış bulunmaktadır. 2016 sonu itibarı ile 760MW seviyelerinde kurulmuş ve geçici kabulü yapılmış santral olup, 3000MW seviyelerinde bulunan santraller ise projelendirme ve proje onay aşamasındadır.[14]

Mimaride Güneş enerjisi

Güneş enerjisinden yararlanan tasarımlar, çok az daha ilave enerji kullanmak suretiyle, konfor sıcaklığı ve ışık seviyesinin elde edilmesini hedefler. Bunlar pasif Güneş enerjisinde olduğu gibi soğuk ortamlarda daha fazla Güneş ışığı ile sıcak su elde edilmesi şeklinde ya da aktif Güneş enerjisinde olduğu gibi, pompa ve fanlar kullanarak, sıcak ve soğuk havanın (ya da sıvının) yönlendirilmesi şeklinde de olabilir.

Seralar da bir çeşit Güneş mimarisi örneğidir.

Termal Güneş enerjisinden elektrik üretimi

Isıl Güneş enerjisi sistemleri, yaygın olarak, bir ısı eşanjörünü yüksek sıcaklıklara kadar ısıtarak, elde edilen ısının elektrik enerjisine dönüştürülmesi şeklinde kullanılırlar.

Enerji kuleleri

Enerji kuleleri bir ağ şeklinde yerleştirilmiş, çok sayıda düz ve hareketli olurlar.

Yoğunlaştırıcılı kollektörler ve buhar motorları

Bir yoğunlaştırıcılı kollektörde ısıya dönüştürülen Güneş enerjisi, nükleer ya da kömürlü elektrik santrallerinde olduğu gibi, suyun kaynatılarak buhara dönüştürülmesi ve elde edilen buharla da bir buhar motoru ya da bir buhar türbininin tahrik edilmesi suretiyle elektrik enerjisi elde edilir.

Stirling motoru buharla çalışan motorlara benzer. Bu tür motorlarda buhar yerine gaz kullanılır. Bir stirling motoru herhangi bir tür ısı kaynağı ile tahrik edilir. Stirling motoru, içinde belirli bir gaz bulunan ve kapalı devre çalışan bir ısı motorudur. Stirling motorunun çalışma sistemi sıcak ve soğukluk farkına dayanır. Kapalı devre bir sisteme sahip motorun içine dışarıdan bir yakıt verilmez. Stirling motorunun çalışması için gerekli enerji dışarıdan ısı şeklinde verilir.

Güneş enerjisinin elektriğe dönüştürülmesinde stirling motorunun kullanımı, %30’luk bir verim ile en yüksek verime sahip bir sistem olarak kabul edilir.